Новости

Двослојна машина за ламинирање со лепила без растворувачи

  • Безосовинско одмотување и намотување, брзо промена на котур
  • Дигитални векторски мотори
  • Врвна точност