Новости

Софистицирана монтажа на полимерни плочи

  • Полуавтоматска монтажа на полимерни плочи со оптимални карактеристики и зголемување на прецизноста
  • Со оваа машина монтажата е лесна, брза и ефикасна